+36 70 457 4937 info@szegedkorrekt.hu

A VÁLLALÁSI FELTÉTELEK (Kormányos Autósiskola Kkt)

 

 1. Képző szerv neve: Kormányos Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság

Fantázia neve:                                SZEGEDKORREKT Autósiskola

A Társaság rövidített neve:           Kormányos Autósiskola Kkt

Székhelye:                                      6750 Algyő, Fazekas utca 9.

Honlap címe:                                   www.szegedkorrekt.hu (www.kormanyosautosiskola.hu)

 

 1. Cégforma: Közkereseti Társaság (Kkt)
 2. Cégjegyzékszám: 0603000542

Képzési engedély száma:                  DA/EL/NS/A/187/2/2007

Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma: 06-0010-06

 1. Iskolavezető neve: Varga Zsolt 

Iskolavezetői azonosító:                    11508 

Mobilszáma:                                      +36703304619 

e-mail:                                              info@szegedkorrekt.hu

 

 1. Ügyfélfogadó, telephely: 6750 Algyő, Fazekas u. 9.

Ügyfélfogadás időpontjai:             csütörtök, péntek: 16:00 – 20:00

Tel.:                                                  (70) 4574-937

Honlap:                                            www.szegedkorrekt.hu

E-mail:                                             info@szegedkorrekt.hu

 

 1. Tanfolyamra való felvétel módja

A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség. A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány (ha van); mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van); amennyiben kitöltötte a hatóság honlapján a jelentkezési lapot, annak nyomtatását https://ekapu.kavk.hu/

A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

 

 1. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat

Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. Jelentkezés: https://ekapu.kavk.hu/

 

 1. Tanfolyamra történő felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel.

Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: jelentkezés korhatár előtt fél évvel (lsd. 1. számú melléklet); elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónappal; forgalom (AM kategóriából járműkezelés) vizsga a korhatár betöltésével; alapfokú iskolai végzettség (AM kategóriából az írni, olvasni tudás), motoros tapasztalattal való jelentkezéshez az „előéletet” bizonyító vezetői engedély, A1/B kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány, C kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány (Külföldön a 21. életév betöltése után vezethet.), CE kategóriához nem kezdő érvényes B kategóriás jogosítvány és C kategóriás jogosítvány vagy vizsgaigazolás (Külföldön a CE kategóriával a 21. életév betöltése után vezethet.)

 

Vizsgára bocsátás feltételei a tanfolyamra történő felvétel feltételein túl: meglévő vezetői engedély; egészségi alkalmasság – orvosi vizsgálat (AM kategóriához nem szükséges, A1, A2, A, B kategóriákhoz 1. csoportú orvosi igazolás, C, CE kategóriákhoz 2. csoportú orvosi igazolás), Alapfokú iskolai végzettség (eredeti bizonyítvány, közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány, személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (A TANULÓ KÖTELES A VIZSGAKÖZPONTNAK BEMUTATNI!)

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi

 

Elméleti vizsgára bocsátható: aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel (a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Elsősegélynyújtó vizsga: Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó vizsga; a vizsga díja: 12.500 Ft, az erről felmentést adó bizonyítvány (ha van) másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

 

A képző a képzési szerződésen megadott email címre továbbítja a Vizsgaközpont által visszaigazolt t vizsga időpontokat.

 

 1. Tanfolyam:

Meglévő kategória

Kat

Elmélet

Kor

Gyakorlati óraszám

 

KRESZ

Vez. elm.

Szerk. és üzem.

munka-véd.

 

Σ

alap

vá-

rosi

or-szág-

úti

Éjszakai

R

Teljesí-

tendő km

kezdő

Motoros vezetői engedély nélkül

AM

 

x

x

 

14

10

4

6

100

A1

 

x

x

x

 

16

16

6

8

2

240

A2

 

x

x

x

 

18

16

6

8

2

240

A

 

x

x

x

 

24

26

10

11

5

390

motoros tapasztalattal

A1

2 éven belül

A2

 

 

18

12

4

6

2

180

A1

2 éven túl

A2

 

x

x

x

 

18

8

2

4

2

120

A1

2 éven belül

A

 

 

24

12

4

4

4

180

A1

2 éven túl

A

 

x

x

x

 

24

8

2

4

2

120

A2

2 éven belül

A

 

 

24

12

4

4

4

180

A2

2 éven túl

A

 

x

x

x

 

20

8

2

4

2

120

 

B

 

A1/B

 

x

x

x

 

17

2

1

1

 

 

B

 

x

x

x

 

17

29

9

14

4

2

580

 

 

C

 

x

x

x

x

 

 

16

 

6

4

2

4

300

D

C

 

x

x

x

x

 

18

12

4

4

4

250

C1

2 éven belül

C

 

x

x

x

x

 

18

12

4

4

4

250

 

 

CE

 

x

x

x

 

18

12

4

4

4

250

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 elméleti órát össze lehet vonni. A biztonsági üzemeltetés óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 órát össze lehet vonni. A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is lehet tartani. A képzőszerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a képzés gyakorlati és – esetenként – elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

Iskolánk vállal B kategóriás gyorsított– és extra gyakorlati képzést. A gyorsított oktatás keretében egyes oktatók vállalják, hogy két hét alatt 10 gyakorlati órát biztosítanak a sikeres forgalmi vizsgáig. Gyorsított képzésben való részvétel feltétele, hogy a tanuló korlátozás nélkül elfogadja az oktató által adott időpontokat és ennek díját megfizeti.

Extra gyakorlati képzésnek minősül, ha a tanuló hétköznap 17 óra után vagy hétvégéken, ünnepnapokon tud vezetni. Azon tanulók, akik az extra képzést választják, tudomásul veszik, hogy a megjelölt időszakon kívül eső tanóráik is extra gyakorlati órának számít.

A gyorsított- és az extra gyakorlati képzés tárgy hó elsejétől megszakítható/igényelhető, melyet a képzőnél előzetesen írásban be kell jelenteni.

 

Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 180 nap/75 óra.

 

 1. Járműhasználat

 

Kat    Oktató                    Gépjármű                     Díj/tanóra (A kat: 8.000 Ft;B: 7.700 Ft-tól, C: 15.000; E:16.000)

B       Bódai Imre               Toyota Auris (dízel)            

B       Dobó László            Skoda Fábia (benzin)         

B       Hatvani Márta      VW Touran (dízel)         

B       Juhász Csaba          Citroen Picasso (dízel)      

B       Kiss János               Mitsubishi (benzin)             

B       Kocsó Zoltán           Honda                                

B       Németh Róbert     Opel Astra (dízel)          

B       Piti János               Toyota Yaris (benzin)   

B       Sándor Zsuzsanna  Dodge Caliber (dízel)    

B       Semjényi Róbert     Vw Polo (dízel)                 

B       Tóth Csaba              Toyota Auris (dízel)        

AM     Fekete Csaba           Aprilia, Kimco               

AM     Fekete Csaba           Honda, Suzuki              

A1     Fekete Csaba           Yamaha Signus              

A1     Fekete Csaba           Yamaha YBR                   

A2     Fekete Csaba           Suzuki GS 500                

A       Fekete Csaba           Kawasaki ER 6                

C,E    Túri András id.         Mercedes Atego            

C,E    Lele Attila id.           Renault Midlum             

 

B kategóriás gyorsított- és extra gyakorlati képzés díja: gyakorlati óradíj + 1.400 Ft / tanóra

Oktatásra – és vizsgára – csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított járművel az iskola az oktatást és a vizsgáztatást nem vállalja.

 

 1. Hiányzás, pótórák

Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb. Gyakorlati oktatáson: a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni; tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható; e-learning pótóra 10óra / 90 nap idővel elérhető a fizetési feltételek szerint

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, amennyiben a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie. Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt maradt el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell megfizetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

 1. Költségek, pénzügyi feltételek (e Ft)

Megnevezés

B

C

CE

AM

A1, A2, A

A1/B

Elmélet (tanterem)

35

42

45

35

35

35

Elmélet (online) 75 óra/180 nap

35

42

45

35

35

35

Pótórák (elmélet online)

5

10

10

5

5

5

Online vizsgafelkészítő 12/90

5

10

10

5

5

5

Tanpálya használati díj

5

12

12

5

5

5

Gyakorlati óradíj

7,7-től

15

16

8

8

8

Gyakorlati vizsgaóra

7,7-től

15

16

8

8

8

A tantermi elméleti pótórák ingyenesek, a gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival.

 

Vizsgadíjak:

 

AM

B

C

CE

A1, A2, A

A1/B

Közlekedési ism.

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

4.600 Ft

Szerk. ész üzemelt.

4.600 Ft

4.600 Ft

Munkavédelem

4.600 Ft

Járműkezelés/Rutin

3.600 Ft

3.500 Ft

3.500 Ft

4.700 Ft

Forgalom

3.600 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

11.000 Ft

 

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal.

A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. A vizsgadíjak a képző szerv és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban KAV) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja a KAV felé. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki számlát. Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A tanuló köteles a számlákat a befizetést követő első vezetési órán bemutatni az oktatónak. Kivételt képez az elméleti pótvizsga díja, melyet a vizsga helyszínén kell rendeznie a Tanulónak. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 8 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges.

A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző kedvezmények össze nem vonhatók. A kedvezmények realizálása az első forgalmi vizsga után történik. Kedvezményre az jogosult, aki legalább az első forgalmi vizsgát a SZEGEDKORREKT Autósiskolánál teszi le, ellenkező esetben a kedvezmény  visszatérítendő.

Amennyiben a vizsga a KAV hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.

 

Részletfizetés lehetséges.

 1. részlet: az elméleti tanfolyam díja és az elméleti vizsgadíj
 2. részlet: a járműkezelés/rutin vizsga díja és járműkezelés/rutin órák díja (több részletben is fizethető)
 3. részlet: a forgalom vizsga díja és a forgalom órák díja (több részletben is fizethető)
 4. részlet (C, CE kategória): a biztonsági üzemeltetés tanfolyam előtt be kell fizetni annak tan- és vizsgadíját

B és A1/B kategória esetében a forgalom vizsgadíjat be kell fizetni a vezetés megkezdése előtt. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető.

Amennyiben az autósiskola az iskolavezető engedélyével méltányosságból a tartozás ellenére vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanuló a levezetett óra illetve vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni.

Az elméleti és a biztonsági üzemeltetés tanfolyam tandíja a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. A tanfolyam indulása előtt legkésőbb 1 munkanappal a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órák oktatónként eltérőek. Az aktuális óradíjak az ügyfélszolgálati irodában kifüggesztett Vállalási feltételekben, nyitvatartási időben és a honlapon bármikor megtekinthetők.

Az autósiskola nem köteles felhívni a tanuló figyelmét az esedékes befizetésekre, mert a tanuló is köteles befizetéseit számontartani. Személyes érdeklődésére az ügyfélfogadóban, nyitvatartási időben természetesen tájékoztatjuk az eddig befizetett díjairól. Vita esetén a felmutatott, kiállított számlák a mérvadóak.

Egyéb költségek lehetnek még motoros kategóriáknál protektoros ruházat vásárlása vagy bérlése. Az orvosi alkalmassági vélemény díja. C, CE kategóriáknál tanpálya használat díja 12.000 Ft, egyéb kategóriáknál 5.000 Ft.

A díjak átutalással is teljesíthetők a 3A Takarékszövetkezetnél kezelt 57600101-11026840 számú bankszámlára, az ügyfélfogadási irodában készpénzen vagy bankkártyával valamint az e-titán rendszerén keresztül bankkártyával.

 

 1. Mentesítés

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet 3. melléklet 4. 1. 4. 2. tartalmazza.

 

 1. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás

Képzési igazolás kiadása a képzés megszakításával, az addig elvégzett oktatásról:

 • írásbeli kérésre
 • 3 munkanapon belül, amennyiben a tanulónak nincs tartozása a képző felé
 • 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia
 • a 3 példány első példánya a kiállító iskolánál marad
 • két példányt a tanuló a befogadó képző szervnek adja át, amely 10 munkanapon belül továbbítja azt a vizsgaközpontnak.

A képzési igazolás kiadásával egy időben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. Amennyiben az első forgalom vizsga előtt kéri ki a tanuló a képzési igazolást, a korábban megadott kedvezményekre való jogosultságát elveszíti. A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti tandíjat, illetve a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

 1. Oktatási helyszínek

Kihelyezett elméleti oktatás helyszínei lehetnek: Rutin Szeged Autósiskola: Szeged, Batthany u. 34. *** Lele Autósiskola Szeged, Üstökös u. 8C *** SZTE Gyak. Gimn. és Ál. Isk. Szeged, Szentháromság u. 2. *** Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola Szeged, József Attila sgt. 26. *** Szegedi Szakképzési Centrum tagintézményei

B, AM, A1, A2 és A gyakorlati alapoktatás: Szeged, Külterület 4., Szeged II. kerület 10010  hrsz alatti 6722 Szeged, Etelka sori tanpálya C, CE kategória gyakorlati alapoktatás: Szeged, Kereskedő köz 5/A-5/B

Bármely kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye és ideje a tanuló és az oktató előzetes megbeszélése alapján történik. E-learning (ETitan) programot üzemeltető elérhetősége:+361/577 0222 h-cs: 8-18, p:8-17

 

 1. Engedélyező hatóság: Építési és Közlekedési Minisztérium (Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.; E-mail: info@ekm.gov.hu)

Felügyeletet ellátó hatóság:     KAV Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Dél-alföldi Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Csongrád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5; +36 62/681-611; csongrad@kavk.hu)

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.(„D” épület); +36 62/680-532)

Tulajdonosi felügyelet:            Kormányos Autósiskola Kkt. (6750 Algyő, Fazekas u. 9.; +36 70 4574 937)

Törvényességi felügyelet:        Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged, Tábor u. 4.)

 

 1. Jogok, kötelezettségek

A tanuló jogai:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 48 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Amennyiben dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képző szerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

 1. Vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély. A KAV által a forgalom vizsga után kiadott vizsgaigazolást, ha papír alapon kérte. A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

Gyakorlati oktatás

Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.

Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás és vizsga közben személy nem szállítható.

A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.

Ha a „B” kategóriás tanuló forgalmi vizsgája harmadjára is sikertelen, akkor a következő 2 vezetési órát egy másik oktatónál vezesse le. Az órák levezetését követően a tanuló jogosult eldönteni, melyik oktatónál folytatja a vezetést.

Felhívjuk az „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriás tanulók figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a Rendelet 3. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

 

 1. Amit a vizsgáról tudni kell

Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie. Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély illetve diákigazolvány (ez 14 éves korig).

A meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást a vizsgára vinni kell.

Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
 • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • Az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

Az első elméleti vizsgán a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell jelennie a tanulónak. Elméleti pótvizsgára a jelölt az vizsgaközpontban önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével. Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb 3 munkanappal lehet. A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

Elméleti vizsga mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen. Ha a vizsgázó a sikeres kresz vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Vizsgák helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Szeged, Kereskedő köz 3-5

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

 

 

 

 Varga Zsolt

iskolavezető

 

 1. számú melléklet

Kategória

AM

A1

A1 (Érvényes B)

A2

A2 (A1 2 éven belül)

A2 (A1  2 éven túl)

A (A1, A2 2 éven belül)

A (A1, A2 2 éven túl)

A (A2 2 éven túl)

A

B

C

E

Életkor

14

16

18

18

18

18

24

24

20

24

17

18

18

 

  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2020. október 21.

   

   1. E-LEARNING KÉPZÉSEK FELTÉTELEIRE ÉS

  AZ E-TITÁN RENDSZER HASZNÁLATÁRA

    

    1. Bevezetés

   Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazásának célja

     

     • Az ÁSZF alkalmazásának a célja, hogy a Képző szerv és a vele képzési szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötött tanulók tekintetében meghatározza az e-learning képzés, továbbá az e-Titán Elektronikus Oktatórendszer (a továbbiakban: e-Titán Rendszer) használatának feltételeit.

    Az ÁSZF hatálya

      

      • Képző szerv jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a Képző szerv honlapján keresztül.

      • Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Tanuló az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a Szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló a Szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően tovább folytatja az e-learning képzést, vagy az e-Titán Rendszert bármilyen formában tovább használja.

       

       1. Fogalom meghatározások

          

          • Képző szerv: a jelen ÁSZF tekintetében a(z) Kormányos Autósikola Kkt. autósiskolát működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.

          • Tanuló: a Képző szervvel képzési jogviszonyban álló személy, aki a Képző szerv képzési szolgáltatását igénybe veszi.

          • Szerződés: a Képző szerv és a Tanulók közötti képzési szerződés, és annak valamennyi melléklete

          • e-Titán Rendszer: a Képző szerv által használt e-Titán Elektronikus Oktatórendszer, amely magában foglalja a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is.

          • E-learning tananyag: az e-Titán Rendszerben felhasználható, elektronikus távoktatási tananyag. Az e-learning tananyagok megnevezései és részletes jellemzői az e-Titán Rendszerben érhetőek el.

          • E-learning képzés: az e-Titán Rendszer és az e-learning tananyagok felhasználásával végzett elektronikus távoktatás

          • E-learning alapú elméleti tananyag: a közlekedési hatóság által akkreditált e-learning alapú tananyagok.

          • E-learning rendszerű hatósági elméleti képzés: az e-Titán Rendszer és az E-learning alapú tananyagok felhasználásával végzett elméleti képzés.

          • Egyedi autentikáció: az e-Titán Rendszerben a Tanulónak a választott felhasználónéven és jelszón alapuló egyéni azonosítása.

        1. Szolgáltatás tárgya

           

           • A Tanuló a Képző szervvel megkötött Szerződés alapján jogosult, a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználására, és az e-Titán Rendszer használatával az elméleti képzést e-learning formában történő elvégzésére.

           • Az elvégzett e-learning képzésről a Képző szerv elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat a Tanuló részére.

           • Az e-learning képzés elvégzéséhez szükséges – az e-Titán Rendszer alkalmazáson túl – technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása (internet-hozzáférés, számítógép stb.) nem képezi a szolgáltatás tárgyát.

         1. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

            

            • A Tanuló az e-learning képzést, az adatainak megadását és az elméleti képzés díjának megfizetését követően végezheti el, valamint a tananyag megkezdhetőségi határidején belül meg kell kezdenie a tanulást. A határidő túllépése esetén a Tanuló tanfolyamkezdési/tanfolyam-folytatási jogosultsága megszűnik. A Tanuló az e-Titán Rendszerbe történő belépésével hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért a Képző szervet nem terheli felelősség. Hatósági képzés esetén a Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni a Képző szervet.

            • Amennyiben a Tanuló megkezdett egyéni regisztrációját 15 napon belül nem fejezi be, úgy a Szerződés nem jön létre, és a Képző szerv törli a Tanulónak a Szerződés megkötése céljából megadott adatait.

            • A Tanuló adatainak regisztrálását követően a Képző szerv a Tanuló részére a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi az e-learning képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Tanuló megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Ezt – valamint a képzés díjának megfizetését – követően a Tanuló megkezdheti az e-learning képzést. A Tanuló a jelszavát utóbb bármikor megváltoztathatja.

          1. A Képző szerv és a Tanuló jogai, illetve kötelezettségei

             

             • A Tanuló az e-learning képzés díjának megfizetését követően időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére. A Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.

             • A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A Tanuló számára a képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning alapú tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott.

             • A Tanuló jogosult az e-learning tananyag időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Képző szervtől. A Képző szerv ebben az esetben további díjazás megfizetése ellenében meghosszabbítja a Tanuló rendelkezésére álló időbeli korlátokat. Az időbeli korlátok kibővítése nem eredményezi a jogszabályokban meghatározott, képzésre vonatkozó határidők megváltozását.

             • A Tanuló az elméleti képzési díj megfizetését követően jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. A Tanuló a jelen szerződés aláírását, valamint az aláírt szerződés Képző szervhez való visszajuttatását követően jogosult a sikeresen elvégzett elméleti tanfolyamáról tanfolyam-igazolás kiállítására. Az e-Titán Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a jogtulajdonos fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot, vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

             • A Tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a Képző szervet és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott felhasználóneve, és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Képző szerv nem

             • A Képző szerv kizárja a felelősségét a Tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a Tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Képző szervnek vagy más félnek okozott károkért.

             • A Tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során az e-Titán Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

             • Az e-Titán Rendszer a képzés ideje alatt adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, az e-Titán Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-learning keretrendszer szerinti tudásszintjét ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

             • Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés (tanfolyam) megkezdésekor (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM rendelet) adatokat.

             • Az e-Titán Rendszer a Tanuló e-learning rendszerű elméleti képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Képző szerv legalább 5 évig megőrzi és ezt az állományt a képzés befejezését követő 24 órán belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

             • A Képző szerv vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning alapú tananyagaihoz az e-Titán Rendszerben 7×24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül.

             • A Képző szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét. A Képző szerv az 5.11 pontban megjelölt e-learning képzések, valamint az e-Titán Rendszer rendelkezésre állását éves szinten legalább 96%-os hozzáféréssel biztosítja.

             • Képző szerv, az e-Titán Rendszer üzemeltetője jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

             • Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

          Támogatott böngészők (legutóbbi 2 verzió, amely legalább 6 hónapja került kiadásra):
          Microsoft Edge , Mozilla Firefox, Google Chrome

          Képernyőfelbontás: minimum 1024×768

          Internet letöltési sebesség: minimum 768 Kbps

          A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Képző szervet nem terheli felelősség.

            

            • A Képző szerv semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen, vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

            • A Képző szerv jogosult a Tanuló kifejezett beleegyezése esetén, az általa önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól tájékoztatást küldeni.

             

             1. Díjfizetés, számlázás

                

                • A Tanuló a díjat bankkártyával, átutalással, illetve a Képző szerv ügyfélszolgálatán készpénzben fizetheti meg. Átutalással történő fizetés esetén minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a Tanuló pénzügyi azonosító kódját és a képzés kódját. A Képző szerv a Tanuló által a képzésért fizetett díjakról elektronikus számlát állít ki. A Képző szerv által kiállított elektronikus számla minden tekintetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

                • A Tanuló által fizetendő díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek, a díjak befizetésével járó konverziós és egyéb banki költségek a díj befizetőjét terhelik. a Képző szerv Magyarországon kívülről indított díjfizetést kizárólag nemzetközi forint átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel fogad.

                • A Tanuló a Képző szerv által a számára kiállított elektronikus számlát az e-Titán Rendszerből, egyedi autentikációt követően letöltheti.

              1. Vis maior

                 

                 • Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.

                 • Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

                 • Az a fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet e-mailben, vagy az e-Titán Rendszerben küldött üzenettel, és lehetőség szerint ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért felel.

               1. Szerződés megszűnése, megszüntetése

                  

                  • A Szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, illetve a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal. A Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot írásba kell foglalni.

                  • A Szerződés minden további jognyilatkozat megtétele nélkül megszűnik a következő esetekben:

                     

                     • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerint amiatt nem bocsátható elméleti vizsgára, mert a tanfolyam megkezdésétől számítva az első vizsgaeseményig több, mint kilenc hónap telt el,

                     • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (5) bek. szerint a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,

                     • a Tanuló a GKM rendelet 14. § (1) bek. szerint a közlekedési alapismeretek sikeres vizsgájának érvényességi idején belül nem teljesíti a gyakorlati vizsgára bocsátás GKM rendeletben meghatározott feltételeit.

                   • Képző szerv a 8.2 pont szerinti feltételek bekövetkezéséről, és a Szerződés megszűnéséről e-mailben jogosult értesítést küldeni a Tanulónak.

                   • Ha a Szerződés a 8.2 pont szerinti feltételek bekövetkezése miatt szűnik meg, akkor a Képző szerv Tanuló részére nem köteles a befizetett díjakat visszatéríteni.

                 1. Szolgáltatással kapcsolatos bejelentések

                    

                    • A Tanuló szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseit, észrevételeit vagy panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén közölheti a Képző szerv felé:

                 e-mail:                                 info@szegedkorrekt.hu

                 postai levelezési cím:       6750 Algyő, Fazekas u. 9.

                   

                   • A Képző szerv a Tanuló által küldött bejelentéseket rögzíti, és legalább egy évig megőrzi a bejelentés kivizsgálásának eredményével együtt. A Képző szerv vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban beérkezett bejelentéseket, azok tartalmától függően azonnal, de legkésőbb 60 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Tanulót értesíti.

                   • Amennyiben a Tanuló által küldött észrevétel érdemi kivizsgálásához további információ szükséges, úgy a Képző szerv erről a Tanulót értesíti. A bejelentés kivizsgálása csak az információk beérkezését követően folytatódik. Az értesítés megküldésétől a kért információk beérkezéséig terjedő időtartam nem számít be a Képző szerv által a kivizsgálásra vállalt 60 napos időtartamba.

                    

                    1. E-LEARNING KÉPZÉSEK FELTÉTELEIRE ÉS

                   AZ E-TITÁN RENDSZER HASZNÁLATÁRA

                   –        ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS ESETÉN  –

                     

                     1. Bevezetés

                    Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazásának célja

                      

                      • Az ÁSZF alkalmazásának a célja, hogy a Képző szerv és a vele képzési szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötött tanulók tekintetében meghatározza az e-learning képzés, továbbá az e-Titán Elektronikus Oktatórendszer (a továbbiakban: e-Titán Rendszer) használatának feltételeit.

                      • A jelen ÁSZF alkalmazásával létrejött Szerződés elektronikus formátumban iktatásra kerül, írásba foglalt szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, továbbá a Képző szerv a Szerződést a Tanuló elektronikus levelezési címére küldött visszaigazoló üzenetéhez csatoltan elektronikus formában hozzáférhetővé teszi a Tanuló részére.

                     Az ÁSZF hatálya

                       

                       • Képző szerv jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Tanulót a Képző szerv honlapján keresztül.

                       • Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Tanuló az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a Szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF-módosítás elfogadásának minősül, ha a Tanuló a Szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően tovább folytatja az e-learning képzést, vagy az e-Titán Rendszert bármilyen formában tovább használja.

                        

                        1. Fogalom-meghatározások

                           

                           • Képző szerv: a jelen ÁSZF tekintetében a(z) Kormányos Autósiksola Kkt. autósiskolát működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.

                           • Tanuló: a Képző szervvel képzési jogviszonyban álló személy, aki a Képző szerv képzési szolgáltatását igénybe veszi.

                           • Szerződés: a Képző szerv és a Tanulók közötti képzési szerződés, és annak valamennyi melléklete

                           • e-Titán Rendszer: a Képző szerv által használt e-Titán Elektronikus Oktatórendszer, amely magában foglalja a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is.

                           • E-learning tananyag: az e-Titán Rendszerben felhasználható, elektronikus távoktatási tananyag. Az e-learning tananyagok megnevezései és részletes jellemzői az e-Titán Rendszerben érhetőek el.

                           • E-learning képzés: az e-Titán Rendszer és az e-learning tananyagok felhasználásával végzett elektronikus távoktatás

                           • E-learning alapú elméleti tananyag: a közlekedési hatóság által akkreditált e-learning alapú tananyagok.

                           • E-learning rendszerű hatósági elméleti képzés: az e-Titán Rendszer és az E-learning alapú tananyagok felhasználásával végzett elméleti képzés.

                           • Egyedi autentikáció: az e-Titán Rendszerben a Tanulónak a választott felhasználónéven és jelszón alapuló egyéni azonosítása.

                         1. Szolgáltatás tárgya

                            

                            • A Tanuló a Képző szervvel megkötött Szerződés alapján jogosult, a közlekedési hatóság által akkreditált, zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszert is magában foglaló e-Titán Rendszer korlátozott felhasználására, és az e-Titán Rendszer használatával az elméleti képzést e-learning formában történő elvégzésére.

                            • Az elvégzett e-learning képzésről a Képző szerv elektronikus úton igazolást állít ki, melyet letölthetővé tesz és/vagy eljuttat a Tanuló részére.

                            • Az e-learning képzés elvégzéséhez szükséges – az e-Titán Rendszer alkalmazáson túl – technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása (internet-hozzáférés, számítógép stb.) nem képezi a szolgáltatás tárgyát.

                          1. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

                             

                             • A Tanuló az e-learning képzést, az adatainak megadását és az elméleti képzés díjának megfizetését követően végezheti el, valamint a tananyag megkezdhetőségi határidején belül meg kell kezdenie a tanulást. A határidő túllépése esetén a Tanuló tanfolyamkezdési/tanfolyam-folytatási jogosultsága megszűnik. A Tanuló az e-Titán Rendszerbe történő belépésével hozzájárul az adatainak kezeléséhez, tárolásához és továbbításához az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A megadott adatok valódiságáért, illetve a helytelen, téves adatok megadásából származó károkért a Képző szervet nem terheli felelősség. Hatósági képzés esetén a Tanuló köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül értesíteni a Képző szervet.

                             • Amennyiben a Tanuló megkezdett egyéni regisztrációját 15 napon belül nem fejezi be, úgy a Szerződés nem jön létre, és a Képző szerv törli a Tanulónak a Szerződés megkötése céljából megadott adatait.

                             • A Tanuló adatainak regisztrálását követően a Képző szerv a Tanuló részére a megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi az e-learning képzésben való részvételhez szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Tanuló megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Ezt – valamint a képzés díjának megfizetését – követően a Tanuló megkezdheti az e-learning képzést. A Tanuló a jelszavát utóbb bármikor megváltoztathatja.

                           1. A Képző szerv és a Tanuló jogai, illetve kötelezettségei

                              

                              • A Tanuló az e-learning képzés díjának megfizetését követően időben korlátozott jogosultságot szerez az e-learning képzés elvégzésére. A Tanuló a felhasználási jogosultságát másnak nem engedheti át.

                              • A Tanuló számára az e-learning képzésben való részvétel időtartama korlátozott, azaz meghatározott időtartam alatt végezheti el a képzést. A Tanuló számára a képzés során a tananyag felhasználására, az e-learning alapú tananyag lejátszására rendelkezésére álló idő is korlátozott.

                              • A Tanuló jogosult az e-learning tananyag időbeli korlát meghosszabbítását megrendelni a Képző szervtől. A Képző szerv ebben az esetben további díjazás megfizetése ellenében meghosszabbítja a Tanuló rendelkezésére álló időbeli korlátokat. Az időbeli korlátok kibővítése nem eredményezi a jogszabályokban meghatározott, képzésre vonatkozó határidők megváltozását.

                              • A Tanuló az elméleti képzési díj megfizetését követően jogosult az e-Titán Rendszer használatával az e-learning tananyag interneten keresztül történő megjelenítésére és az e-learning képzésben való részvételre. A Tanuló jogosult a sikeresen elvégzett elméleti tanfolyamáról tanfolyam-igazolás kiállítására. Az e-Titán Rendszerre, valamint az e-learning tananyagra vonatkozó minden más jogot a jogtulajdonos fenntart. Ebből következően tilos az e-learning tananyagot, vagy annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos másolni, továbbadni, többszörözni, átdolgozni, harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

                              • A Tanuló az e-Titán Rendszerhez és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a felhasználónevet és jelszót megadó személy felel. A Tanuló köteles haladéktalanul értesíteni a Képző szervet és a jelszavát megváltoztatni, ha az általa megadott felhasználóneve, és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Képző szerv nem

                              • A Képző szerv kizárja a felelősségét a Tanuló egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár a Tanuló tudomásával, akár a nélkül történik. A Tanuló viszont felelőssé tehető más személy által a felhasználónév és jelszó felhasználásával a Képző szervnek vagy más félnek okozott károkért.

                              • A Tanuló tudomásul veszi, hogy az e-Titán Rendszer használata és az e-learning képzés elvégzése során az e-Titán Rendszerben a Tanuló IP címei naplózásra kerülnek.

                              • Az e-Titán Rendszer a képzés ideje alatt adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, az e-Titán Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a Tanuló e-learning keretrendszer szerinti tudásszintjét ellenőrző kérésekre adott válaszait, eredményeit.

                              • Az e-Titán Rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés (tanfolyam) megkezdésekor (az e-Titán Rendszerben az e-learning oktatás indítása gomb megnyomása) automatikus üzenetben továbbítja a közlekedési hatóság részére a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott (a továbbiakban: GKM rendelet) adatokat.

                              • Az e-Titán Rendszer a Tanuló e-learning rendszerű elméleti képzésének befejezésekor – a képzési igazolás kiállításával egyidejűleg – a GKM rendelet szerint, a Tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban eltárolja. Az így előállított állományt a Képző szerv legalább 5 évig megőrzi és ezt az állományt a képzés befejezését követő 24 órán belül a közlekedési hatóság által meghatározott módon a közlekedési hatóság részére átadja.

                              • A Képző szerv vállalja, hogy a Tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések e-learning alapú tananyagaihoz az e-Titán Rendszerben 7×24 órás rendelkezésre állás mellett hozzáférést biztosít. A Tanuló az e-learning képzést bármikor dokumentáltan megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a felhasználási jog időtartamán belül.

                              • A Képző szervet nem terheli felelősség, amennyiben szolgáltatás nyújtása az érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan ok miatt válik átmenetileg vagy tartósan lehetetlenné. Ez nem érinti a Tanuló díjfizetési kötelezettségét. A Képző szerv az 5.11 pontban megjelölt e-learning képzések, valamint az e-Titán Rendszer rendelkezésre állását éves szinten legalább 96%-os hozzáféréssel biztosítja.

                              • Képző szerv, az e-Titán Rendszer üzemeltetője jogosult a Tanulók részére közvetlenül is e-mailben értesítést küldeni az e-Titán Rendszer tervezett karbantartásairól, valamint a Tanulók által elvégzett képzések értékelésével kapcsolatban.

                              • Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez a legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

                           Támogatott böngészők (legutóbbi 2 verzió, amely legalább 6 hónapja került kiadásra):
                           Microsoft Edge , Mozilla Firefox, Google Chrome

                           Képernyőfelbontás: minimum 1024×768

                           Internet letöltési sebesség: minimum 768 Kbps

                           A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Képző szervet nem terheli felelősség.

                             

                             • A Képző szerv semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen, vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a szolgáltatás használatával kapcsolatban keletkeznek.

                             • A Képző szerv jogosult a Tanuló kifejezett beleegyezése esetén, az általa önkéntesen megadott e-mail címére az új, vagy meglévő szolgáltatásairól tájékoztatást küldeni.

                              

                              1. Díjfizetés, számlázás

                                 

                                 • A Tanuló a díjat bankkártyával, illetve átutalással fizetheti meg. Átutalással történő fizetés esetén minden esetben fel kell tüntetni a Tanuló nevét, a Tanuló pénzügyi azonosító kódját és a képzés kódját. A Képző szerv a Tanuló által a képzésért fizetett díjakról elektronikus számlát állít ki. A Képző szerv által kiállított elektronikus számla minden tekintetben megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, továbbá a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

                                 • A Tanuló által fizetendő díjak minden esetben, forintban (HUF) értendőek, a díjak befizetésével járó konverziós és egyéb banki költségek a díj befizetőjét terhelik. a Képző szerv Magyarországon kívülről indított díjfizetést kizárólag nemzetközi forint átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel fogad.

                                 • A Tanuló a Képző szerv által a számára kiállított elektronikus számlát az e-Titán Rendszerből, egyedi autentikációt követően letöltheti.

                               1. Vis maior

                                  

                                  • Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek a fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését.

                                  • Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

                                  • Az a fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet e-mailben, vagy az e-Titán Rendszerben küldött üzenettel, és lehetőség szerint ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért felel.

                                 

                                 1. Elállási jog

                                    

                                    • Képző szerv tájékoztatja Tanulót arról, hogy a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. § szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Tanuló, amennyiben elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Képző szerv címére. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát. Határidőben gyakorolja a tanuló az elállási jogot, ha a megjelölt határidőn belül, azaz a szerződés megkötésétől számított 14 nap lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatot.

                                    • Ha a Tanuló eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Képző szerv visszatéríti a Tanuló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Képző szerv, kivéve, ha a Tanuló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Tanulót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

                                    • Képző szerv tájékoztatja Tanulót továbbá arról, hogy a Szerződés alapján nyújtandó e-learning alapú tananyag a 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 29. § m) pontja alapján nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Így a teljesítés megkezdését, azaz az e-learning alapú tananyag lejátszásának elindítását követően, – ha a Képző szerv a teljesítést a Tanuló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg – a Tanuló elállási jogát elveszíti abban az esetben is, ha a szerződés megkötésétől számított 14 nap még nem telt el.

                                  1. Szerződés megszűnése, megszüntetése

                                     

                                     • A Szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, illetve a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal. A Szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot írásba kell foglalni.

                                     • A Szerződés minden további jognyilatkozat megtétele nélkül megszűnik a következő esetekben:

                                        

                                        • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (1) bek. a) pontja szerint amiatt nem bocsátható elméleti vizsgára, mert a tanfolyam megkezdésétől számítva az első vizsgaeseményig több, mint kilenc hónap telt el,

                                        • a Tanuló a GKM rendelet 10. § (5) bek. szerint a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit,

                                        • a Tanuló a GKM rendelet 14. § (1) bek. szerint a közlekedési alapismeretek sikeres vizsgájának érvényességi idején belül nem teljesíti a gyakorlati vizsgára bocsátás GKM rendeletben meghatározott feltételeit.

                                      • Képző szerv a 9.2 pont szerinti feltételek bekövetkezéséről, és a Szerződés megszűnéséről e-mailben jogosult értesítést küldeni a Tanulónak.

                                      • Ha a Szerződés a 9.2 pont szerinti feltételek bekövetkezése miatt szűnik meg, akkor a Képző szerv Tanuló részére nem köteles a befizetett díjakat visszatéríteni.

                                     

                                     1. Kellékszavatossági igény

                                      

                                      • Képző szerv tájékoztatja tanulót, hogy a Képző szerv hibás teljesítése esetén a Képző szervvel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint. A Tanuló választása szerint a kellékszavatossági igénye alapján kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Képző szerv számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Tanuló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelhet az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben a szerződéstől elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Tanuló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Tanuló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Képző szerv okot adott.

                                      • A Tanuló köteles a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni a Képző szervvel. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Tanuló már nem érvényesítheti.

                                       

                                       1. Szolgáltatással kapcsolatos bejelentések, panaszkezelés, békéltető testület

                                          

                                          • A Tanuló szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseit, észrevételeit vagy panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén közölheti a Képző szerv felé:

                                       e-mail:                              info@szegedkorrekt.hu

                                       postai levelezési cím:     6750 Algyő, Fazekas u. 9.

                                       11.2   A Képző szerv a Tanuló által küldött bejelentéseket rögzíti, és legalább egy évig megőrzi a bejelentés kivizsgálásának eredményével együtt. A Képző szerv vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban beérkezett bejelentéseket, azok tartalmától függően azonnal, de legkésőbb 60 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Tanulót értesíti.

                                       11.3   Amennyiben a Tanuló által küldött észrevétel érdemi kivizsgálásához további információ szükséges, úgy a Képző szerv erről a Tanulót értesíti. A bejelentés kivizsgálása csak az információk beérkezését követően folytatódik. Az értesítés megküldésétől a kért információk beérkezéséig terjedő időtartam nem számít be a Képző szerv által a kivizsgálásra vállalt 60 napos időtartamba.

                                       11.4   Képző szerv tájékoztatja Tanulót, hogy panasza elutasítása esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

                                       Algyő, 2020.október 21.

                                       Szegedkorrekt Autósiskola (Kormányos Autósiskola Kkt.)